GHETTOFEST 2019

Fotoreport z každoročně probíhajícího Ghettofestu.

CO JE GHETTOFEST?

Ghettofest je street festival odehrávající se v Brně, ve vyloučené lokalitě přezdívané „Brněnský Bronx“. Jde o unikátní sociálně-kulturní koncept vytvořený přímo pro toto místo. Jeho hlavními motivy jsou otevření hranic tohoto pomyslného „ghetta“, myslí jeho obyvatel i ostatních Brňanů , podpora přirozeného setkávání a soužití v jednom městě. Ghettofest není romský festival. Ghettofest je festival pro všechny! Záměrně ve své dramaturgii neakcentuje jednu linku, cíl, hledisko, ale profiluje se jako široká platforma pro různé aktivity, projekty, performance, diskuze apod., které jsou nějakým způsobem tématicky či lokálně inspirovány „brněnským Bronxem“. Je organizován lidmi, kteří v lokalitě žijí, žili nebo k ní mají úzký osobní vztah. Letos proběhne již 5. ročník. Ghettofest se snaží dostát svému podtitulu „pouliční festival pro všechny“ a tak je na jeho základní program vstup zdarma, resp. dobrovolný. Toto je možné jen díky tomu, že jak organizátoři, tak větší část účinkujících aktivně zapojených do programu vystupuje dobrovolně nebo za „cesťák“ či minimální honorář.

PROČ GHETTOFEEST?

Chceme upozornit na to, že v téhle lokalitě žijí vedle sebe Romové i Češi, navíc další národnosti, jako jsou Vietnamci nebo Ukrajinci. Chceme tuto předsudky opředenou lokalitu na jeden den otevřít, přitáhnout k ní pozornost a přivést do ní ostatní obyvatele města Brna. Ukázat a vytvořit prostor, kde se skrze kulturu a umění setkají všichni lidé, kteří se rádi baví, a také otevřít diskuzi o tom, jak život v lokalitě zlepšit a jaká je vlastně její budoucnost.

jaké jsou CÍLE FESTIVALU?

Ghettofest má za cíl na jeden víkend tuto lokalitu otevřít a vytvořit v ní prostor pro setkání lidí různých etnik, vyznání, zájmů i životních zkušeností, kteří chtějí zažít jedinečný program v kulisách města a podpořit toleranci a pozitivní sousedské soužití jako důležitou hodnotu.
Obyvatelé lokality i ostatní Brňané se setkají u hudby, diskuzí, tance i dialogických forem umění.
Naším cílem je také vnést do „Bronxu“ určitý estetický rozměr a poukázat tak na skrytou krásu lokality. Podporujeme vytváření vizuálních děl, které zde zůstane jako připomínka hlavní myšlenky festivalu.
Zkušenosti z  předchozích ročníků jsou pouze pozitivní a zaznamenali jsme něco jako zázrak – tisíce lidí vždy vytvořily jedinečnou atmosféru bez – mnohohými tolik očekávaných – konfliktů. Velmi otevřenou a pozitivní náladou celého festivalu byli příjemně překvapeni nejen návštěvníci, ale také policie, vedení radnice nebo média. Festival Ghettofest je důkazem, že společné soužití stojí na společných zkušenostech, společně tráveném čase a vzájemném poznávání se.

 

díky Všem za pomoc a podporu!!!