All City Queens

All City Queens


Product code: P00071 Shipping and Payment

€ 16,40
In stock
pcs

Product code: P00071 Shipping and Payment

Knihy o spisovatelkách graffiti jsou stále velmi vzácné. Před téměř 10 lety jsem dělal vlastní práci s Graffiti Woman, ale tato kniha je mezitím po tak dlouhé době dost zastaralá.

Nyní Sirup z Anglie přidal svůj vlastní příspěvek k oslavě ženského graffiti umění. Sama graffiti spisovatelka dává knize skutečný vhled a vy víte, o čem mluví. Trvalo jí dva roky, než dokončila tento masivní projekt a do tohoto krásného projektu utratila spoustu srdce a peněz. Ale výsledek stojí za to vidět a všechna ta dřina byla plodná a jsem na ni hrdý, že si to i přes všechny potíže uvědomila. Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je dát takové knihy dohromady.

Výsledek je ohromující a masivní. Je zde zobrazeno čisté graffiti písmo s několika figurativními prvky, ale většinou psaní jmen. 200 stránek tlustá kniha v měkké vazbě, plná mnoha skvělých jmen, která už známe, jako Lady Pink, Mickey, Claw a Miss17, Queen Andrea a Akit. Vedle toho najdeme také velké množství neznámých spisovatelů jako Ferkl (jaké skvělé jméno!!), Winkstyles, Kwim, Mymo, Tyles a mnoho mnoho dalších. Každý umělec je představen malým textem a nechybí krátké rozhovory s hrdinkami jako Claw, Lady Pink a Mickey.

Books about female graffiti writers are still very rare. I did my own work almost 10 years ago with Graffiti Woman, but this book is meanwhile after such a long time pretty outdated.

Now, Syrup from England added her own contribution to celebrate female graffiti art. A female graffiti writer herself, gives the book a true insight and you know what she is talking about. It took her two years to finalise this massive project and she spent a lot of heartbeat and money into this lovely project. But the result is worth seeing and all the hard work was fruitful and I am proud of her, that she realised this despite all the difficulties. I know from my own experience how hard it is to put books like this together.

The outcome is stunning and massive. Pure graffiti writing with a few figurative elements, but mostly name writing is shown here. A 200 pages thick softcover book, filled with many great names we already know like Lady Pink, Mickey, Claw and Miss17, Queen Andrea and Akit. Next to it we also find a great amount of unknown writers such as Ferkl (what a great name!!), Winkstyles, Kwim, Mymo, Tyles and many many more. Each artist is introduced with a little text and there are short interviews with heroines such as Claw, Lady Pink and Mickey.

Parameters
Media category Books