ART FROM THE STREETS

ART FROM THE STREETS


In stock
pcs

Úvaha o vývoji street artu, mapující různé umělecké techniky používané umělci v průběhu desetiletí, ukazující, jak technologie vytvořila pro umělce nové expresivní cesty.

A reflection on the evolution of street art, charting the diverse artistic techniques employed by artists through the decades, showing how technology has created new expressive avenues for artists.

Parameters
Media category Books