CONCRETE MAGAZINE THE SPECIAL UKRAINIAN ISSUE

CONCRETE MAGAZINE THE SPECIAL UKRAINIAN ISSUE


Product code: 329 Shipping and Payment

€ 14,55
In stock
pcs

Product code: 329 Shipping and Payment

Časopis: Beton
Vydání: 18.5 Zvláštní ukrajinské vydání
Země: Polsko
Publikováno: 2022
Stránky: 240
Jazyk: polština, angličtina

Téma zcela věnované Ukrajině.
Uvnitř najdete mimo jiné archiv stránek sesbíraných ze všech předchozích čísel Concrete, která byla věnována ukrajinské scéně.
Nové exkluzivní materiály:
– Ukrajina zima 2022 – rozhovor s Neakem o aktuální situaci
– BIOS nákladní zpráva – fotoreportáž z nákladních vagonů zaslaná Biosem z Oděsy
– Fotoreportáž KIBR- Operace Turecko – zpráva
na cestu do systémů metra do Turecka společností TDC/IKS
týmy- Turisté pro Ukrajinu – vzpomínky vybraných lidí (Tius, Birth, Serif, Sany, Pix.Hunter, Fear, Bitch, Dims, Special, Ekin, Daor), kteří cestovali na Ukrajinu a malovali tam
– typografie kolektivu VikaVIta

Limitovaná edice 100 ks.
Digitální tisk na papír.
Žádné reklamy.

Magazine: Concrete
Issue: 18.5 The Special Ukrainian Issue
Country: Poland
Published: 2022Pages: 24
Language: Polish, English

An issue totally dedicated to Ukraine.
Inside you will find, among other things, an archive of pages collected from all previous issues of Concrete, which were devoted to the Ukrainian scene.
New exclusive materials:
– Ukraine Winter 2022 – interview with Neak about the current situation
– BIOS frieght report – photo report from freight wagons sent by Bios from Odessa
– KIBR photo report- Operation Turkey – report
on the trip to the metro systems to Turkey by TDC/IKS
teams- Tourists for Ukraine – memories of selected people (Tius, Birth, Serif, Sany, Pix.Hunter, Fear, Bitch, Dims, Special, Ekin, Daor), who traveled to Ukraine and painted there
– typography of the VikaVIta collective

Limited edition of 100 pcs.
Digital printing on paper.
No ads.

Parameters
Media category Magazines