Graffiti cookbook

Graffiti cookbook


Kód produktu: P00066 Doprava a platba

350 Kč
Skladem
ks

Kód produktu: P00066 Doprava a platba

Kompletní DIY bible graffiti. Nyní v měkké vazbě!
Bohatý zdroj inspirace pro každého, kdo se zajímá o kulturu kutilů. Graffiti Cookbook je průvodcem po materiálech a technikách používaných v dnešním nejkreativnějším a nejprogresivnějším uměleckém hnutí. Na stovkách obrázků a ilustrací a desítce rozhovorů s některými z nejslavnějších světových umělců autoři ukazují, jak se graffiti vyrábí. Od sprejových technik a stylů rukou po nástroje a analýzu stylů nás Graffiti Cookbook vezme na cestu kolem světa při hledání triků a řemesel autorů graffiti. Po stovkách knih plných obrázků graffiti vydaných v posledních letech konečně jedna ukazuje, jak umělci pracují. Graffiti kuchařka je plná tipů a příkladů, jak si vytvořit vlastní kousek, označit a zvracet. Tyto techniky lze použít na všechny druhy materiálů, textil, sklo, kov, beton nebo dřevo. Graffiti Cookbook poskytuje jedinečný pohled do světa alternativního umění a je bohatým zdrojem inspirace pro ty, kteří se zajímají o kulturu kutilů. Swet, Jurne, Mad C, Egs a Chob jsou někteří z umělců v knize.

The complete DIY bible of graffiti. Now in softcover!
A rich source of inspiration for anyone interested in do-it-yourself culture. Graffiti Cookbook is a guide to the materials and techniques used within today's most creative and progressive art movement. In hundreds of pictures and illustrations and a dozen of interviews with some of the world's most famous artists the authors show how graffiti is made. From spray techniques and hand styles to tools and style analysis, Graffiti Cookbook takes us on a trip around the world in the search of the tricks and trades of graffiti writers. After hundreds of books filled with pictures of graffiti published in the last few years finally one is showing how the artists work. Graffiti Cookbook is filled with tips and examples of how to create your own piece, tag and throw up. These techniques can be used on all kinds of materials, textile, glass, metal, concrete or wood. Graffiti Cookbook gives an unique insight in the alternative art world and is a rich inspiration source for those interested in do-it-yourself-culture. Swet, Jurne, Mad C, Egs and Chob are some of the featured artists in the book.

Parametry
Kategorie média Časopisy