Graffiti Wien #1 (1984–1999)

Graffiti Wien #1 (1984–1999)


Kód produktu: P00173 Doprava a platba

1 300 Kč
ks

Kód produktu: P00173 Doprava a platba

272 stran
přes 1000 ilustrací
Text v němčině a angličtině

Příběh městského uměleckého hnutí.
Komplexní a autentický portrét graffiti scény ve Vídni

Graffiti je ve Vídni všudypřítomné. Zdobí zdi, mosty a vlaky. Co se ale skrývá za touto formou městského umění?
Knižní série „Graffiti Vienna“ představuje přibližně 40letou historii hnutí graffiti v rakouském hlavním městě. Autoři pečlivě sestavili, strukturovali a vybrali tisíce fotografií a informací. První díl série pokrývá období od roku 1984 do roku 1999. Během této doby se graffiti ve Vídni vyvinulo z okrajového fenoménu na uznávanou uměleckou formu. Kniha osvětluje počátky graffiti scény ve Vídni, její vývoj a zapojení veřejnosti. Kořeny graffiti kultury ale sahají mnohem dále. Autoři se vydávají na pátrání po stopách až do 4. století našeho letopočtu.

Knižní série „Graffiti Vienna“ je komplexní a podrobnou reprezentací graffiti kultury ve Vídni a je nutností pro každého, kdo se zajímá o tuto pulzující uměleckou formu.

272 stran
přes 1000 fotografií
Text v němčině a angličtině

Příběh městského uměleckého hnutí
Komplexní a autentický portrét graffiti scény ve Vídni

Graffiti je ve Vídni všudypřítomné. Zdobí zdi, mosty a vlaky. Co se ale skrývá za touto formou městského umění?
Knižní série „Graffiti Vienna“ představuje přibližně 40letou historii hnutí graffiti v rakouském hlavním městě. Autoři pečlivě shromáždili, strukturovali a vybrali tisíce fotografií a informací. První díl série pokrývá období od roku 1984 do roku 1999. Během této doby se graffiti ve Vídni vyvinulo z okrajového fenoménu v uznávanou uměleckou formu.Kniha osvětluje počátky graffiti scény ve Vídni, její vývoj a její zapojení s veřejností. Kořeny graffiti kultury ale sahají mnohem dále. Autoři se vydávají na pátrání po stopách až do 4. století našeho letopočtu.

Série knih „Graffiti Vienna“ je komplexní a podrobnou reprezentací graffiti kultury ve Vídni a musí ji vidět každý, kdo se zajímá o tuto pulzující uměleckou formu.


272 pages
over 1000 photos
Text in German and English

The story of an urban art movement
A comprehensive and authentic portrait of the graffiti scene in Vienna

Graffiti is omnipresent in Vienna. They adorn walls, bridges and trains. But what is behind this urban art form?
The book series “Graffiti Wien” presents the approximately 40-year history of the graffiti writing movement in the Austrian capital. The authors have carefully collected, structured and selected thousands of photos and information. The first volume of the series covers the period from 1984 to 1999. During this time, graffiti in Vienna developed from a marginal phenomenon to a recognized art form. The book sheds light on the beginnings of the graffiti scene in Vienna, its development and its engagement with the public. But the roots of graffiti culture go back much further. The authors go on a search for traces back to the 4th century AD.

The book series “Graffiti Wien” is a comprehensive and detailed representation of graffiti culture in Vienna and a must-see for anyone interested in this vibrant art form.

Parametry
Kategorie média Knihy